Bestyrelse

På Tissø Vikingecenter er der tilknyttet en bestyrelse med fem faste medlemmer, desforuden to løsgående observatører. Bestyrelsens opgave er at sikre ordentlige forhold, overholdelse af vedtægter og fremtidsrettet videreudvikling af Tissø Vikingecenter.