udstillingsbanner

Udstilling

Lidt mørkt. Lidt dystert – en susende lyd. Langsomt toner Freja og Tyr sig frem på bagvæggen i skæret fra ildstedet inde i det konstruerede kulthus. Følger man lyden af lyre-spil, bydes besøgende ind til virtuelt langbord hos selveste sagnkongen Rolf Krake. Fortsætter man rundt i det lille rum, kan man gennem lyd, billeder og video opleve nogle af de arkæologiske fund, der er gjort i området. Alt fra smykker, amuletter, stemmenøgler, offerbrønde, ringbrynjer, våben og beklædning. Der findes desuden et lille amfi, hvor man kan sidde og fundere, mens man spejder ud over området i dag, alt imens fortællingen om området dengang i vikingetiden kører i baggrunden. 

Der er gratis adgang til udstillingen og den er åben for offentligheden i centerets regulære åbningstider.

Koncept

Udstillingsrummet i hovedbygningen er opdelt i tre hovedemner; Kult, Kultur og Arkæologi. Hver af de tre temaer er markeret af de lysende tårne, der hver fortæller én bid af den samlede fortælling om stedet, vikingernes liv og den prækristne kult.

Udstillingen er udarbejdet i samarbejde mellem CAT Media ApS. Nationalmuseet, Moesgaard Museum, DOF Vestsjælland, Danmarks Naturfredningsforening, Tissø Vikingemarked, Naturpark Åmosen, Museum Vestsjælland, Kalundborg Arkæologiforening, Spor i Landskabet & Tissø Vikingecenter. Udstillingen er sponsoreret af Nationalmuseet, AFF – Arbejdsmarkedets Feriefond, Forening Udvikling Nordvestsjælland, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU, Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat.

Udstillingen har været åben for besøgende siden 2012.

Undervisnings- og mødelokaler

Yderligere to udstillinger kan findes i henholdsvis vores undervisnings- og mødelokale.

Udstillingen i undervisningsrummet er udarbejdet i et samarbejde mellem Tissø Vikingecenter, forhistorisk arkæolog Josefine Franck Bican og grafiker Helle Oldin. Den giver det nyeste indblik i nogle af de arkæologiske tanker og processer, der har ligget til grund for tolkningen af Tissø som kultplads og værkstedsområde.

I mødelokalet giver en mindre samling af oldsager og udstoppede dyr henholdsvis de besøgende et indblik i Tissøs kulturhistorie gennem tiderne, samt forståelse for det rige dyreliv omkring søen. 

Begge udstillinger er gratis at besøge for offentligheden og er åbne i centerets regulære åbningstider.