DSC_1301

Fugleskjul, udsigtstårn og pontonbro

Tissø er kendt for sit rige fugle- og dyreliv. I udsigtstårnet ved Tissø Vikingecenter og fugleskjulet nede ved vandkanten af Tissø, kan besøgende betragte dyrelivet på det allernærmeste. Observationsplatform, udsigtstårn, fugleskjul og pontonbroen er offentligt tilgængelige døgnet rundt. Alle færdselstier og broen ned til fugleskjulet er handicapvenlige. Færdsel foregår på eget ansvar. Pontonbro, færdselssti og fugleskjul designet af arkitekt Anders Christiansen Aps. og udarbejdet af BØEGH Aps. Fornævnte har været åbne for offentlig adgang siden 2013. Udsigtstårnet er opsat af Vestsjællands Amt og har været åbent for offentlig adgang siden 2000.

Fugleskjul

Fugleskjulet er designet med tanke på skovens løvfældende træer. Netop kontrasten mellem lys og skygge, afhængigt af bladene på træerne, har været den grundlæggende inspiration til bygningen. Fugleskjulets konstruktion er således udformet med så mange mindre og brudte flader som muligt, så at det passer ind i naturens variation. Så at sige falder bygningen i et med naturen så godt, at det ikke er muligt for iagttagere fra den modsatte søbred at opfatte fugleskjulet. Vinduerne i bygningen, der går fra guld til loft, er desuden forsynet med tonet glas, så besøgende kan se ud, uden at dyrene kan se ind.

Udformningen af bygningen i samspil med de store vinduer giver mulighed for, at alle besøgende, til fods, i kørestol eller med rollator, har samme mulighed for at iagttage søen, landskabet og hele himmelhvælvet.

 

Bro og pontonbro

Langs den pælesatte bro ud til Tissø, kan gæsterne opleve det ’mangrove-lignende’ søbreds landskab. Det føles som et dramatisk skift, når gæsten går fra det åbne, lyse engområde med de åbne vidder, til pludseligt at befinde sig i et vildtvoksende og tæt pilekrat, med væltede træer og et begrænset udsyn. Først når gæsten når ud til enten fugleskjulet eller pontonbroen, åbner landskabet sig op igen. Spejdende ud over Tissø og med videns raslen i pilekrattet, er det ikke svært at drømme sig tilbage til sagnene og lejrbålenes tid.

Broen er opbygget af pælesatte stolper, og monteret med gelænder og skrid-dække i højre side af gangarealet. Fra den permanente bro er påsat en fleksibel rampe, der fører ud over vandet til pontonbroen. Begge dele er designet til at bevæge sig op og ned i takt med vandets bevægelser, og derfor ikke kørestolsvenlige.