for_alle_aldre2400px

Litteratur

Siden begyndelsen af 1950’erne har Tissø modtaget kulturhistorisk bevågenhed. Men det var særligt under udgravningskampagnerne 1995 til 2003, hvor mere end 85.000 m2 blev udgravet ved Tissøs vestbred, at man vurderede at stedet var et af de helt centrale i forhold til forståelsen af den førkristne kult.

I perioden fra 2011 til 2013, blev der derfor foretaget yderligere udgravninger som et led i et 5-årigt forskningsprojekt kaldet ’Førkristne Kultpladser’. Projektet forsøgte at afdække mere viden om jernalderens og vikingetidens hedenske religion. 

Tidligere forskningsprofessor og arkæolog ved Nationalmuseet, Lars Jørgensen, fungerede som projektleder og havde for øje at alt data skulle samles, underlægges analyse og tolkning, for til sidst at munde ud i én samlet publikation af stedet. Denne vision blev dog aldrig fuldbragt, for ganske tragisk afgik Lars Jørgensen alt for tidligt ved døden i 2016.

Efterfølgende har flere arkæologer, blandt andre Mads Dengsø Jessen. Ph.d. og seniorforsker ved Nationalmuseet, arbejdet for at sikre, at den viden, der er oparbejdet gennem de forskellige udgravningskampagner, ikke går tabt for offentligheden.

Den information der kan findes om området og de arkæologiske fund er listet her i kronologisk rækkefølge:

1957

Skjelborg, Aage (1957): Mystik omkring en sø. Skalk 1957/2, s. 7-8

1964

Ramskou, Torkild (1964): Fem kedler og en sø. Skalk 1964/1, s. 8-9

1970

Behrend, Rikke, (1970): Sværd må man have. Skalk 1970:3

1977

Andersen, Steen Wulf (1977): To kilo guld. Skalk 1977/3, s. 4-7.

Munksgaard, Elisabeth (1977): En guldhalsring fra Nordvestsjælland. Fra Holbæk Amt, Holbæk 1977, s. 7-20

 1979

Jørgensen, M.S. & Poulsen, P. (1979): Arkæologiske udgravninger omkring en vejforlægning ved Halleby Å. Antikvariske studier 3, s. 224-225.

1981

Bennike, P. & Christoffersen, J. (1981): Et hoved kortere. SKALK 1981/3, s. 10-13.

1984

Poulsen, Per (1984): Tissø 1978-83. I: Jens Tyge Møller, Mogens Schou Jørgensen og Jytte Høstmark (red): Arkæologi og geofysiske sporingsmetoder. Working Papers 14, Nationalmuseet, Copenhagen. s. 154-157

1995

Jørgensen, Lars & Sørensen, Palle Østergaard (1995): Den gådefulde sø. SKALK 1995/6, s. 5-10.

Jørgensen, Lars (1995). Stormandssæder og skattefund i 3.-12. århundrede. Fortid Og Nutid1. s. 83-110.

1996

Jørgensen, Lars og Pedersen, Lisbeth (1996): Vikinger ved Tissø. Gamle og nye fund fra et handels- og håndværkscenter. Nationalmuseets Arbejdsmark 1996. København, s. 22-36.

1998

Jørgensen, Lars (1998): En storgård fra vikingetid ved Tissø, Sjælland – en foreløbig præsentation. I: Lars Larsson & Birgitta Hårdh (eds.), Centrala Platser – Centrala Frågor, Acta Archaeologica Lundensia Ser. In 8°, No. 28, Lund, s. 233-248.

1999

Jørgensen, Lars (1999): Der Herrenhof am Tissø. Archäologie in Deutchland 1999:2, s. 62-63.

Jørgensen, Lars & Pedersen, Lisbeth (1999): Vikingerne ved søen. SKALK 1999:1, s. 5-11.

2000

Jørgensen, Lars (2000a): Storgården ved Tissø. Tolkning af aktivitetsområder og anlæg på grundlag af detektorfundene fra pløjelaget. Skrifter fra Odense Bys Museer Vol. 5, s. 61-67. Odense.

Jørgensen, Lars (2000b): Stormand og gode ved Tissø. I: Vor skjulte kulturarv. Til hendes majestæt dr. Margrethe II 16. april 2000, København, s. 134-135.

2001

Jørgensen, Lars (2001): From tribute to the estate system, 3rd-12th century. A proposal for the economic development of the magnates’ residences in Scandinavia based on settlement structure from Gudme, Tissø and Lejre. I: B. Arrhenius (red): Kingdoms and Regionality. Transactions from 49th Sachsensymposium 1998 in Uppsala. Theses and papers in Archaeology B:6. Stockholm, s. 73-82.

Pedersen, Anne (2001): A Striding Man from Tissø – a rare imitation of Charlemagne’s Dorestad-coinage, Nordisk Numismatisk Årsskrift 1994-96, s. 22-40.

Pedersen, Lisbeth (2001): ”Som perler på en snor”. Kulturmiljøer fra Store Åmose til Storebælt. Fra Holbæk Amt. Historisk samfund for Holbæk Amt. De Kulturhistoriske museer i Holbæk Amt.  Holbæk, s. 35-66.

2002

Albrethsen, Svend E. (2002): Hvad landevejen gemte – en gravplads fra vikingetid ved Bakkendrup, Sjælland. I: John Pind (red): Drik – og du vil leve skønt, festskrift til Ulla Lund Hansen på 60-årsdagen 18. august 2002. Publications from the National Museum vol. 7, s. 227-238.

Jørgensen, Lars (2002): Kongsgård – kultsted – marked. Overvejelser omkring Tissøkompleksets struktur og funktion. I: Kristina Jennbert et al (red): Plats och Praxis: Studier av nordisk förkristen ritual. Vägar til Midgård 2. Lund, s. 215-247.

Heinemeier, Jan (2002a): AMS 14C dateringer, Århus 2001. AUD 2001, København, s. 263-266.

Heinemeier, Jan (2002b): Resultater for 14C, AAR-7954, -7955 og -7956 Bulbrogård. Århus.

Thomsen, Lone Gebauer 2002: Sidegevinst. Skalk 2002/2, s. 30-32

2003

Albrethsen, Svend E. (2003): Vikingetidsgravpladsen ved Bakkendrup. I: Lisbeth Pedersen (red.) 2003: Tissø og Åmoserne – kulturhistorie og natur. Fra Holbæk Amt. Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2003, s. 76-69.

Jørgensen, Lars (2003a): Manor and Market at Lake Tissø in the Sixth to Eleventh Centuries: The Danish” Productive” Sites. I: Tim Pestell & Katharina Ulmschneider (red): Markets in Earley Medieval Europa. Trading and “Productive” Sites, 650-850. Macclesfield. s. 175-207.

Jørgensen, Lars (2003b): Her mødtes jernalderens og vikingetidens aristokrater. Nyt fra Nationalmuseet, nr. 101, 2003/2004, København, s. 4-8.

Nielsen, Jens (2003): Hvidtekalk. Årets Gang 2003, Kalundborg Museum, s. 64-68

2004

Fischer, Anders (2004): En megaøkse fra Tissøs mudderbund. I: Lisbeth Pedersen (red): Tissø og Åmoserne – kulturhistorie og natur. Fra Holbæk Amt. Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2003, s. 45-49.

Jørgensen, Lars, Bican, Josefine Franck, Thomsen, Lone Gebauer & Jensen, Xenia Pauli (2004): Stormænd, købmænd og håndværkere ved Tissø i det 6.-11- årh. I: Lisbeth Pedersen (red.) 2003: Tissø og Åmoserne – kulturhistorie og natur. Fra Holbæk Amt. Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2003, s. 50-65.

Pedersen, Lisbeth med bidrag af Niels Poul Dreyer (2004): Tissø – offersø, vandreservoir og rekreativ ressource. I: Lisbeth Pedersen (red): Tissø og Åmoserne – kulturhistorie og natur. Fra Holbæk Amt. Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2003, s. 9-26.

2005

Fischer, Anders & Lisbeth Pedersen (2005): Kulturarv i Naturpark Åmosen-Tissø.

Jørgensen, Lars (2005a): Tissø. I: J. Hoops: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Band 30, Berlin, s. 619-624.

Jørgensen, Lars (2005b): Hov og hørg ved Tissø. I T. Capelle & C. Fischer (red.): Ragnarok. Odins verden, Silkeborg, s. 131-142.

Thomsen, Lone Gebauer (2005): Grubehuse på Sjælland i yngre jernalder og vikingetid – med udgangspunkt i materialet fra Tissø-udgravningerne. Cand.mag. Speciale i forhistorisk arkæologi, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet. Upubliceret.

2006

Christensen, Mads & Ulrik Schnell (2006): Notat vedrørende undersøgelse af prøver af dekoreret lerklining fra Tissø. Upubliceret.

Gotfredsen, Anne Birgitte (2006): Jagt og husdyrbrug i sen jernalder og vikingetid på stormandssædet ved Tissø. Årets Gang 2005, Kalundborg Museum, s. 28-34.

Jørgensen, Lars (2006a): På sporet af førkristne offerritualer. In: T. Smekalova & J.S. Jensen (Red.): En hilsen til Olfert Voss, St. Petersburg, s. 40-43.

Jørgensen, Lars (2006b): Tracking down the aristocracy. Distribution patterns and coin use at the Viking manor and market at Lake Tissø, Denmark. I: H.W. Horsnæs & J.C. Moesgaard (eds.): 6th Nordic Numismatic Symposium. Single Finds: the Nordic Perspective. Nordic Numismatic Journal 2000-2002, Copenhagen, s. 190-207.

Lund, Julie (2006): Vikingetidens værktøjskister i landskab og mytologi. Fornvännen, s 323- 341.

Malmros, Claus (2006): Vedanatomisk bestemmelse, Bulbrogård. København. Upubliceret Rapport.

Pedersen, Lisbeth, Fischer, Anders, Olsen, Jesper og Bennike, Pia (2006): Vikinger på foryngelseskur. Årets gang 2006, Kalundborg Museum, s. 84-87.

2007

Bican, Josefine Franck Bican (2007): Bulbrogård– det første aristokratiske kompleks ved Tissø. En fremlæggelse af Bulbrogård og analyse af aristokratisk arkitektur med udgangspunkt i Bulbrogård. Cand.mag. Speciale i forhistorisk arkæologi. København. Upubliceret.

Lynnerup, Niels & Skaarup, Bjørn (2007): Den halshuggede fra Bakkendrup: Hvordan så han ud? Årets gang 2007, Kalundborg Museum, s. 42-43.

Pedersen, Lisbeth & Anders Fischer (2007): Tyr fra Tissø – Et offerfund fra jernalderen. I: Årets Gang 2007, Kalundborg Museum, s.14-17.

Schülke, Almut (2007): Kommunikationslandschaft – Wasserwege versus Landwege im Umfeld des wikingerzeitlichen Zentralplatzes Tissøs, Westseeland. I: F. Biermann & T. Kersting (red.), Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte des 5. Deutschen Archäologenkongresses in Frankfurt an der Oder, 4.-7. April 2005, Weissbach: Beier & Beran, s. 37-55.

Thomsen, Lone Gebauer (2007). Grubehuse på Sjælland i yngre jernalder og vikingetid – med udgangspunkt i materialet fra Tissø-udgravningerne. I: Henriette Lyngstrøm (red.) 2007: Specialer i forhistorisk arkæologi 2004-2005. SAXO-Instituttet, Københavns Universitet, København, s. 81-95.

2008

Baastrup, Maria; Bican, Josefine Franck; Thomsen, Lone Gebauer & Jørgensen, Lars (2008): ”Højttømret hov og hørg” – Edda-digtningens stormandsresidenser. Nyt fra Nationalmuseet nr. 119, 2008, s. 24-27.

Jørgensen, Lars (2008): Manor, cult and market at Lake Tissø. I: Stefan Brink & Niel Price (eds.), The Viking World, Routledge/Oxon, s. 77-82.

2009

Baastrup, Maria Panum (2009): Småfibler og karolingiske og ottonske typer i Danmark. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2005. s.209-255.

Baastrup, Maria Panum (2009): Carolingian-Ottonian disc brooches – early Christian symbols in Viking age Denmark. I: U. Freeden, H. Friesinger & E. Warmers (hrsg.) Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend. n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Kolloquien für Vor- und Frühgeschichte 12, Frankfurt, p. 517-528.

Bican, Josefine Franck (2009) “Bulbrogård og magtens arkitektur”. I: H. Lyngstrøm & B. Storgaard: Glimt fra en anden verden – specialer I forhistorisk arkæologi 2006 og 2007 fra København Universitet, København, s. 51-61.

Jørgensen, Lars (2009): Pre-Christian cult at aristocratic residences and settlement complexes in southern Scandinavia in the 3rd-10th centuries AD.  I: Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Hrsg.: Uta von Freeden, Herwig Friesinger, Egon Wamers. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte Band 12, Frankfurt, s. 329-354.

Thomsen, Lone Gebauer (2009): Pit Houses on Zealand in the Late Iron Age and the Viking period – a survey based on the material from the excavation at Tissø. I: Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Hrsg.: Uta von Freeden, Herwig Friesinger, Egon Wamers. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte Band 12, Frankfurt. Römisch-Germanische Kommission des Deutsche Arch. Instituts. Bonn, s. 501-510.

2010

Bican, Josefine Franck (2010): Bulbrogård, the first aristocratic complex at Tissø – and a new approach to the aristocratic sites. I: Gedächtnis-Kolloquium Werner Haarnagel (1907-1984). Herrenhöfe und die Hierarchie der macht im Raum südlich und ¨stlich der Nordsee von der vorrömischen Eisenzeit bis zum frühen Mittelalter und zur Wikingerzeit. 11.-13. oktober 2007, Burg Bederkesa in Bad Bederkesa. Niedesächsisches Institut für historische Küstenforschung (Hrsg.). Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 33, s. 147-154, Rahden.

Jørgensen, Lars (2010a): Førkristen kult og kultanlæg. Fund & Fortid 3, 2010, s. 4-19.

Jørgensen, Lars (2010b): Gudme and Tissø. Two magnate’s complexes in Denmark from the 3rd to 11th Cent. AD. I: Babette Ludowici, Hauke Jöns, Sunhild Kleingärtner, Jonathan Scheschkewitz und Matthias Hardt, Trade and Communication Networks of the First Millennium AD in the northern part of Central Europe: Central Places, Beach Markets, Landing Places and Trading Centres. Neue Studien zur Sachsenforschung Band 1, Hannover, s. 273-286.

Jørgensen, Lars (2010c): Førkristne kultpladser – et forskningsprojekt omkring jernalderens og vikingetidens hedenske religion. I: Ændringer og udfordringer. Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010. s. 130-135.

Pedersen, Lisbeth (2010): Høj pris for deres bedrift. Skalk 2010/4, s.7-11.

Thomsen, Lone Gebauer (2010): Grubehusene som væverum? Overvejelser om funktionsbestemmelse af grubehuse. I: Henriette Lyngstrøm, Martin Winther Olesen & Lone Gebauer Thomsen (red.): Smedens Rum 1, Værkstedet. Arbejdsrapport fra seminar den 14. oktober 2010 på Københavns Universitet. Arkæologiske Skrifter 9. Forhistorisk Arkæologi, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet, København, s 107-122.

Thomsen, Lone Gebauer (2010): From household craft to specialized production – technological and economic aspects of textile production in Denmark in the Late Iron Age and the Viking Period. I: Sabine Karg (ed.): Flax (Linum usitatissimum L.) – a natural resource for food and textiles for 8000 years. Programme and abstracts of the second workshop 28-30 June 2010 at Sonnerupgaard and in the Land of Legends, Denmark. The International FLAX Network. Communicating Culture, Workshop Info 2, Copenhagen, s. 27-30.

2011

Gotfredsen, Anne Birgitte & Thomsen, L.G. (2011). Three pit houses at the magnate’s recidence at Lake Tissø. I: L. Boye (ed.) The Iron Age on Zealand. Status and Perspectives. Nordiske Fortidsminder, Series C, volume 8. København, s. 211-220.

Jørgensen, Lars (2011): Forord i Jörgen Johansson: Så byggde de förr. En bok om byggnationen av vikingahuset i Ale. Göteborg.

Jørgensen, Anne Nørgård, Lars Jørgensen & Lone Gebauer Thomsen (2011): Assembly Sites for Cult, Markets, Juristiction and Social Relations. Historic-ethnological analogy between North Scandinavian church towns, Old Norse assembly sites and pit house sites of the late Iron Age and Viking Period. I: Archäologie in Scleswig Sachsensymposium Haderslev 2010, s. 95-112.

Petersen, Peter Vang (2011): En Ørnehjelm fra Tissø. Fund & Fortid. Arkæologi for alle. Nr. 2, s. 22-27.

Flemming Nielsen (2011): Hjelmkam-krigeren. Fund & Fortid. Arkæologi for alle. 2011 Nr. 2, s. 21.

2012

Baastrup, Maria Panum (2012): Småstykker og fragmenter – om de `manglende´ insulære hængekar fra Danmark. I: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2010, s. 149-159.

Bican, Josefine Franck, Anna Severine Bech and Susanne Klingenberg (2012): ”Pre-Christian Cult Sites – archaeological inverstigations.” I: Hans Christian Gulløv, Peter Andreas Toft & Caroline Polke Hansgaard (red): Challenges and solutions. Nortern Worlds – Report from workshop 2 at the National Museum, 1 November 2011, s. 261-268.

Bican, Josefine Franck (2012a): Bulkister og Bådgrav ved Bulbrogård – en senneolitisk gravplads ved vestbredden af Tissø. I: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2010, s. 7-42.

Bican, Josefine Franck (2012b): ”Forskningsgravning – en nødvendighed”. I: Arkæologisk Forum nr. 26 2012, s. 28-30.

Jørgensen, Lars, Bjarne Grønnnow, Jette Arneborg & Hans Christian Gulløv (2012): At ordne min verden – billeder af inuits og nordboernes mentale landskaber gennem 4500 år. I: Marita Akhøj Nielsen (red.), Grønlands fascinationskraft. Fortællinger om polarforskningen. Et festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 40-års-regeringsjubilæet 2012. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Viborg. pp. 69-83.

2013

Baastrup, Maria Panum (2013): Irske lodder. I: Skalk 2013:4. s.12-15.

Bican, Josefine Franck (2013): Haller og bygningsritualer – den åbne, rituelle plads ved Fugledegård. I: Henriette Lyngstøm og Lone G. Thomsen (red): I: Vikingetid i Danmark. København 2013, s.127 – 130.

Jørgensen, Lars (2013): Rituelle pladser ved den aristokratiske storgård nær Tissø. I: G. Williams, P. Pentz & M. Wemhof (reds.) Viking. København. s.198-199.

Jørgensen, Lars (2013): Offer og Kultplads i Vikingetiden. I: M. Blom et al (reds.) Vinkler på vikingetiden. København. s.78-83.

Jørgensen, Lars (2013): Vikingetidens kongsgård ved Tissø. Kult-, samlings- og markedsplads gennem 500 år. I: L. Pedersen (red.) Menneskers veje – kulturhistoriske essays i 100-året for Kalundborg Museum. 2013 s. 1-144.

2014

Bican, Josefine Franck (2014): Bulbrogård and Runsa. In: Michael Olausson (ed.) Runsa Borg. Representative Life on a Migration Period Hilltop Site – a Scandinavian Perspective. Papers from the project Runsa Borg Uppland no 2. Tallin 2014 pp. 43-63.

Jørgensen, Lars (2014a): Norse Religion and Ritual Sites in Scandinavia in the 6th – 11th Century. In:  Kerstin P. Hofmann, Hermann Kamp und Matthias Wemhoff (eds): Die Wikinger und das Fränkische Reich. Identitäten zwischen Konfrontation und Annäherung. Unter Mitarb. von Nicola Karthaus, München 2014, s. 239-264.

Jørgensen, Lars (2014b): Norse Religion and Ritual Sites in Scandinavia in the 6th – 11th Century. In: H.C. Gulløv (ed.): Northern Worlds – Landscapes, Interaction and Dynamics – Proceedings of the Northern Worlds Conference, Copenhagen 28-30 November 2012 s. 129-150.

Jørgensen, Lars (2014c): Ritualplätze am See Tissø. I: G. Williams, P. Pentz & M. Wemhof (reds.) Die Wikinger. Berlin. s.198-200.

Jørgensen, Lars, Sofie L. Albris, Josefine F. Bican, Karin M. Frei, Anne Birgitte Gotfredsen, Peter Steen Henriksen, Sandie Holst, Charlotte Primeau (2014): Førkristne Kultpladser – Ritualer og tro i yngre jernalder og vikingetid. I: Nationalmuseets Arbejdsmark 2014. s. 186-199.

2015

Henriksen, Peter Steen & Sandie Holst (2015): First evidence of lime burning in southern Scandinavia: Lime kilns found at the royal residence on the west bank of Lake Tissø. In: Danish Journal of Archaeology 2014(3).

Holst, S. and Henriksen, P.S., (2015). Vikingernes hvidkalkede haller – kalkbrændingsovne fundet ved
Tissø. Nationalmuseets Arbejdsmark (2015), 133-141

2017

Albris, L. (2017). Stednavne og jernalderens rige storgårde. I: Nationalmuseets Arbejdsmark, 2017. s. 146-159.

Holst, S., Jørgensen, L. and Wamers, E., (2017). Odin Thor und Freyja. Regensburg: Schnell and Steiner.

2018

Bican, J. F., (2018). Hvide haller – store haller på kongsgårdene i yngre germansk jernalder og vikingetid, konstruktion og farver. In: H. Lyngstrøm, ed. Farverige vikinger, Studier i teknologi og kultur 4. Lejre: Sagnlandet Lejre, 87-98.

2020

Borake, Trine Louise (2020). Magt, pragt og agt: Detektorpladser rundt om Tissø. Fund & Fortid, 3, 20–26.

Fabriciussen Nielsen, Flemming (2020). Antropomorfe, religiøse figurer og amuletter fra vestbredden af Tissø. In: Klæsøe, I.S, Jepsen, J.B., Arntsen, F., Staal, B., Tomlinson, A., Barry, S., Thomsen, N.B. & Mortensen, S.T. (eds), Glimt fra vikingetiden, pp. 262-267. Lyngby: Danske Amatørarkæologer.