Sporet

Vandrerute

Sporet ved Tissø Vikingecenter giver gæster mulighed for at gå i de gamle vikingers fodspor. Via en ca. 5 kilometer lang rute rundt i landskabet, kan man lade historien folde sig ud. Undervejs på turen er der nemlig opsat informationstavler. Ved Tissø Vikingecenter er desuden opsat folderkasser med folderen ’ SPOR Tissø’, der giver et overblik over rutens markeringer.

Projektet SPOR ved Tissø, er udarbejdet i samarbejde mellem Naturstyrelsen, Naturpark Åmosen, Tissø Vikingemarked, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Kalundborg Museum og Nationalmuseet.

Ruten SPOR er i ujævnt terræn og ikke handicap- eller barnevognsvenlig.