Film og SoMe

I et samarbejde mellem Naturpark Åmosen, Nationalmuseet, og Tissø Vikingecenter, blev der under Nationalmuseets forskningsprojekt “Førkristne Kultpladser” udarbejdet en 3D-animationsfilm. Filmen visualiserer det arkæologiske materiale og sætter det i kontekst, for på den måde at rekonstruere den viden vi har om Tissøs stormandsresidens i perioden omkring år 900. Animationen er udarbejdet af det norske firma Arkikon. Yderligere kortfilm og videoer med information om området og de arkæologiske fund, kan findes som henvisninger her, eller på vores Facebook-side.