Tissø Vikingecenter​

- oplevelser for hele familien

Tissø Vikingecenter har løbende arrangementer som Forårsjævndøgn, Sankt Hans – Sommersolhverv, Efterårsjævndøgn og Jól – Vintersolhverv.

Se mere

Udstillingsrummet er opdelt i tre hovedemner; Kult, Kultur og Arkæologi. 

Se mere

Du kan overnatte i vores shelter. Kontakt os for booking og priser.

Se mere

I følgeskab med én af stedets omvisere, kan et besøg på Tissø Vikingecenter blive endnu mere spændende.

Se mere

Tissø er kendt for sit rige fugle- og dyreliv. I udsigtstårnet ved Tissø Vikingecenter og fugleskjulet nede ved vandkanten af Tissø, kan besøgende betragte dyrelivet på det allernærmeste.

Se mere

Undervisningsforløb med afsæt i historien om vikingernes kultur og hverdagsliv ved Tirs sø, kan bookes af skoler i Kalundborg-, Sorø- og Odsherred kommune. 

Se mere

Sporet ved Tissø Vikingecenter giver gæster mulighed for at gå i de gamle vikingers fodspor. Via en ca. 5 kilometer lang rute rundt i landskabet, kan man lade historien folde sig ud.

Se mere

Ved vestbredden af Tissø ligger Tissø Vikingecenter. Tidligere kendtes stedet som Fugledegård, men for at understrege områdets vigtige kulturhistorie fandt en navneændring sted i 2022.

Fra sen jernalder og gennem vikingetiden, ca. 550 – 1050 evt, har området ved vestbredden af Tissø dannet ramme for en af Nordeuropas største og rigeste bebyggelser. Der er blandt andet fundet arkæologiske spor efter stormandsresidenser, kultiske områder, værksteder, og mere end 15.000 genstande, der både vidner om nationale og internationale forbindelser.

Dertil ligger Tissø Vikingecenter i hjertet af Naturpark Åmosen, der i 2014 blev udnævnt som Danmarks første naturpark. Størstedelen af området er derfor erklæret som habitatområde for europæisk værdifulde naturtyper og hertil tilknyttede vilde plante- og dyrearter.