Bygning

Om os

Ansatte

Julie Strandby Dam-Larsen Kulturkoordinator jusd@kalundborg.dk +45 21 49 43 70 Jane Hald Christiansen Daglig leder Kulturchef ved Kalundborg Kommune jald@kalundborg.dk +45 59 53 45 26

Læs mere »

Bestyrelse

På Tissø Vikingecenter er der tilknyttet en bestyrelse med fem faste medlemmer, desforuden to løsgående observatører. Bestyrelsens opgave er at sikre ordentlige forhold, overholdelse af

Læs mere »

Frivillige

På Tissø Vikingecenter er vi stolte af vores mange frivillige kræfter, der på hver deres måde bidrager til forskellige projekter og opgaver på centeret. Afhængigt

Læs mere »

Tissø Vikingecenter

Tidligere kendtes Tissø Vikingecenter som Formidlingscenter Fugledegård, men efter adskillelse fra Naturpark Åmosen blev der foretaget navneændring.

Tissø Vikingecenter drives med kommunal støtte som en selvejende institution.

Kvalificeret varetagelse af Tissø Vikingecenters drift sikres gennem ledelse og ansættelse af faguddannet personale indenfor akademiske, tekniske og håndværksmæssige fag, i.e. arkæologi, pædagogik, ejendomsserviceteknik, natur- og kulturformidling.

Daglig leder refererer til en bestyrelse sammensat af forskere, erhvervsfolk og kommunale repræsentanter.

Tissø Vikingecenter blev grundlagt i 2006.