Frivillige

På Tissø Vikingecenter er vi stolte af vores mange frivillige kræfter, der på hver deres måde bidrager til forskellige projekter og opgaver på centeret.

Afhængigt af interesse tilhører de frivillige hver deres laug, med dertil knyttede kontaktperson.

De frivillige guider

Gruppen er oplæres af arkæologer og fagfolk i at give rundvisninger omkring Tissø Vikingecenter. Deres viden opkvalificeres desuden fortløbende ved deltagelse i forskellige arrangementer hos Tissø Vikingecenter. Har du lyst til at være med, kontakt da ebf@vikingecenter.dk

Ildsjælene

Gruppen hjælper Tissø Vikingecenter med praktiske gøremål, fx at hvidte vores udstillingsbygning, male vores runesten, bejdse vores vikingeskibe, osv. Har du lyst til at vide mere eller blive en ildsjæl, kontakt da  bc@vikingecenter.dk

Tissø Vikingerne

Hvis du har lyst til at vide mere om Tissø Vikingerne eller følge med i deres aktiviteter omkring Tissø, så læs med på deres FaceBook-side.