Frivillige

På Fugledegård-Tissø Vikingecenter er vi stolte af vores mange frivillige kræfter, der på hver deres måde bidrager til forskellige projekter og opgaver på centeret.

De hjælper hver især på det område/områder som de finder mest interessant og i det omfang som er muligt.

De frivillige guider

Gruppen hjælper med guidede ture og formidling til forskellige slags arrangementer. Guiderne oplæres løbende af arkæologer og andre fagfolk, så de er klædt godt på til at give rundvisninger omkring stedets kulturhistorie. Har du lyst til at være med, kontakt da Julie på jusd@kalundborg.dk 

Café og butik

Et hold frivillige hjælper til med at holde åbent i vores hovedhus, hvor vi har café, butik og udstilling. Det er især i weekender og helligdage at de træder til. Kunne du have interesse i at hjælpe til på dette område er du velkommen til at kontakte Julie på jusd@kalundborg.dk  

Drift og naturpleje

Gruppen hjælper centeret med praktiske gøremål, fx at hvidte vores udstillingsbygning, male vores runesten, bejdse vores vikingeskibe, pleje af naturområderne osv. Har du lyst til at hjælpe til eller vide mere kontakt da Julie på jusd@kalundborg.dk

Tissø Vikingerne

Tissø Vikingerne er en forening med en gruppe frivillige vikinger, der brænder for at formidle vikingetid. Vikingerne skaber oplevelser i et tæt samarbejde med Fugledegård-Tissø Vikingecenter, der er bygget op om vikingetidsfortællingen ved Tissø. Du kan læse mere om vikingerne på www.tissoevikinger.dk