Tissø Kulturhistorie

Navnet på søen Tissø menes at være langt over 1.000 år gammelt. Det stammer antagelig fra selveste retfærdigheds- og krigsguden Tyr i den nordiske gudelære. De mange arkæologisk fund, af bl.a. våben, tyder på, at der har været foretaget kultiske ofringer i den hellige sø i sen jernalder og vikingetid.

Under udgravninger af Nationalmuseet i samarbejde med Kalundborg Museum, er der blevet påvist en af Nordeuropas største og rigeste bebyggelser fra sen jernalder og vikingetid, ca. 550 til 1050 evt. Pladsen rummer både stormandsresidenser opført over flere faser, produktionsområder herunder smedjer, og et handelscenter. Øjensynligt har Tissø i vikingetiden kunnet besejles med mindre skibe fra Storebælt via sukkerkanalen og Halleby Å. Der er fundet en omlasteplads ved Vejlen, Reersø. Flere genstande og smykker peger på, at der har fundet en udbredt national- og international handel sted.

Under pladsens storhedstid, har det mest iøjnefaldende været det hvidkalkede langhus, der målte hele 48 meter i længden og næsten 13 meter i bredden.

De arkæologiske undersøgelser og fund der er gjort i området, vidner om at en mulig stormandsslægt herskede med stor social og kultisk magt i området. Og det er akkurat de kultiske elementer, der er til stede på pladsen, der skiller Tissø ud som noget helt særligt.

Først og fremmest menes det at være selveste aseguden Tyr, der har lagt navn til søen. Han anses for den modigste blandt guderne, og derfor kunne man i folkemunde være ’ty’, forstået som enten tapper eller vis som Tyr. Desuden vidner også de enormt mange fund af kvindefigurer og valkyrier om, at også gudinden Freja nok har været dyrket i området.

Ved Tissøresidensen blev desuden fundet spor efter en indhegnet konstruktion, som arkæologer har tolket som en mulig stavkirke? Midt i denne findes spor af to stolper uden tydelig funktion, men som menes at være full-size træfigurer af netop Tyr og Freja. Kanske om ikke den store guldring, Tissø-ringen, har siddet om halsen på en af guderne?

Pladsen har helt sikkert været et enormt vigtigt kultsted for de tidlige norrøne guder og stormænd, der har forsøgt at legitimere sig selv igennem dem.